Firma

Magnus Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie planowania i budowy stacji bazowych dla operatorów telekomunikacyjnych jak również instalacji, utrzymania, uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych, transmisyjnych, zasilających na tego typu obiektach.

Od ponad 20 lat świadczymy usługi, których zakres obejmuje: pozyskiwanie lokalizacji dla budowy stacji bazowych, czynności formalno-prawne, prace budowlane, instalacje oraz uruchomienie z utrzymaniem 24/7/365.

Aktywnie wspieramy rozbudowę sieci telefonii komórkowej w Polsce i poza jej granicami. Rozpoczynając od instalacji łączy radioliniowych z każdym kolejnym rokiem istnienia obszar działalności sukcesywnie się powiększał, obejmując swym zakresem prace związane z instalacjami elementów stacji bazowych jak:

  • akwizycja (pozyskanie nieruchomości pod budowę stacji bazowych telefonii komórkowej)
  • projekty branżowe oraz ekspertyzy
  • prace budowlane
  • szafy BTS (indoor, outdoor),
  • siłownie telekomunikacyjne (indoor, outdoor),
  • systemy antenowe GSM, DCS, UMTS, LTE, 5G oraz komponenty toru antenowego,
  • urządzenia światłowodowe,
  • pozostały osprzęt transmisyjny jak przełącznice cyfrowe, routery, konwertery światło-miedź, itp.
  • utrzymanie oraz serwis gwarancyjny