Kontakt

MAGNUS Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 11, 40-615 Katowice

info@magnus.katowice.pl

tel.: 608 676 779, 604 456 949

NIP: 547-19-22-552 | REGON 072379868 | KRS: 0000377383
Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 109 000,00 PLN

Wyślij nam wiadomość przez formularz kontaktowy

  Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów  jest:
  Magnus Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 11 | 40-615 Katowice | Polska
  NIP: 547-19-22-552 | REGON 072379868 | KRS: 0000377383
  Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych
  Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
  •     wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
  •     realizacji umów cywilnoprawnych.
  Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  Klienci i kontrahenci  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.